質問

🌻質問🌻

NATUNI NARUTO AITAKUNARUHITO IMASUKA?

DARE? DESUKA・・・

youtu.be

 

 

 

🌴答え🌴

SONOHITO TANOSHII OMOIDEWO KURETAHITO